Atom Nedir? Nasıl Kurulur?

GitHub tarafından geliştirilen Atom, ücretsiz, açık kaynak yazı ve kaynak kod editörüdür. Web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş bir masaüstü uygulaması olan Atom, eski adıyla Atom Shell olarak bilinen Electron tabanlıdır. Windows, macOS ve Linux’te çalışabilir. 

Aşağıdaki kurulum yöntemleriyle uğraşmak istemiyorsanız, DEP veya RPM paketini de indirip kurabilirsiniz.

Atom Kurulumu Nasıl Yapılır?

Mint/Ubuntu/Debian tabanlı dağıtımlarda kurulum yapmak için aşağıdaki komutları terminalde çalıştırın.

curl -sL https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey | sudo apt-key add -

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/any/ any main" > /etc/apt/sources.list.d/atom.list'

sudo apt-get update

Yukardaki komutları terminalde çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutlardan birini (Atom veya Atom Beta) kurun.

sudo apt-get install atom
sudo apt-get install atom-betaRed Hat/CentOS/Fedora tabanlı dağıtımlarda kurulum yapmak için aşağıdaki komutları terminalde çalıştırın.

sudo rpm --import https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey

sudo sh -c 'echo -e "[Atom]\nname=Atom Editor\nbaseurl=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/el/7/\$basearch\nenabled=1\ngpgcheck=0\nrepo_gpgcheck=1\ngpgkey=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey" > /etc/yum.repos.d/atom.repo'

Yukardaki komutları terminalde çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutlardan birini (Atom veya Atom Beta) kurun.

sudo dnf install atom
sudo dnf install atom-betaOpenSUSE’te kurulum yapmak için aşağıdaki komutları terminalde çalıştırın.

sudo sh -c 'echo -e "[Atom]\nname=Atom Editor\nbaseurl=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/el/7/\$basearch\nenabled=1\ntype=rpm-md\ngpgcheck=0\nrepo_gpgcheck=1\ngpgkey=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey" > /etc/zypp/repos.d/atom.repo'

sudo zypper --gpg-auto-import-keys refresh

Yukardaki komutları terminalde çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutlardan birini (Atom veya Atom Beta) kurun.

sudo zypper install atom
sudo zypper install atom-beta

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski