JAVA (OpenJDK) 6 / 7 / 8 Kurulumu Nasıl Yapılır?


OpenJDK, Sun Microsystems tarafından 2006’da başlatılmıştır. Özgür ve açık kaynak kodludur. Genel Kamu Lisansı (GPL) ile lisanslanmıştır. 

Uyarı: Java programı geliştirecek kişiler JDK’yı, geliştirme yapmayacak kişilerse JRE’yi kurmalı.

Kuruluma geçmeden önce bilgisayarınızda kullandığınız Linux dağıtımında hangi OpenJDK sürümlerini kurabileceğinizi görmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

OpenSUSE: zypper search java | grep openjdk

ArchLinux/Manjaro: pacman -Ss java | grep openjdk 

Ubuntu/Mint/Debian: apt-cache search java | grep openjdk

RHEL/CentOS/Fedora 21 ve Öncesi: yum search java | grep openjdk

Fedora 22 ve Sonrası: dnf search java | grep openjdk

Yukarıdaki komutlardan birini çalıştırdıktan sonra kurmayı istediğiniz Java sürümü hangisiyse aşağıdaki kurulum komutlarında kendinize göre sürümleri değiştirebilirsiniz.

Linux’te OpenJDK Kurulumu Nasıl Yapılır?

OpenSUSE OpenJDK Kurulumu

[JRE] sudo zypper install java-1_8_0-openjdk
[JDK] sudo zypper install java-1_8_0-openjdk-devel

Ubuntu/Mint/Debian OpenJDK Kurulumu

[JRE] sudo apt-get install openjdk-8-jre
[JDK] sudo apt-get install openjdk-8-jdk

RHEL/CentOS/Fedora OpenJDK Kurulumu

[JRE 1.7] sudo yum install java-1.7.0-openjdk.x86_64
[JRE 1.8] sudo dnf install java-1.8.0-openjdk.x86_64
[JDK] sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel.x86_64

Arch Tabanlı Sistemlerde OpenJDK Kurulumu

[JRE] sudo pacman -Syu jre8-openjdk
[JDK] sudo pacman -Syu jdk8-openjdk

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski