Linux için Microsoft Edge [Beta] Kurulumu Nasıl Yapılır?

Linux için piyasaya çıkışından bu yana geçen altı ayda Microsoft, Linux için Microsoft Edge'i haftalık olarak güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte Linux için Microsoft Edge sürümü beta sürecine girdi.

En kararlı Microsoft Edge önizleme deneyimi olarak bahsedilen BETA sürümünü aşağıdaki yöntemleri kullanarak kurabilirsiniz.

Linux’te Microsoft Edge BETA Kurulumu Nasıl Yapılır?

1- DEB veya RPM uzantılı beta kurulum dosyasını indirerek kurmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Linux için Microsoft Edge [BETA] – İndir

2- Komut satırından kurulum yapmak isterseniz kendi kullandığınız dağıtıma uygun olan komutları kullanabilirsiniz.

Debian/Ubuntu/Linux Mint’te kurmak istiyorsanız aşağıdaki 5 komutu terminalde sırasıyla çalıştırın.

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg

sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'  

sudo rm microsoft.gpg

sudo apt update && sudo apt install microsoft-edge-beta


Arch Linux’te kurmak istiyorsanız aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın.

yay -S microsoft-edge-beta-bin


Fedora’da kurmak istiyorsanız aşağıdaki 4 komutu terminalde sırasıyla çalıştırın.

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge

sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-beta.repo  

sudo dnf install microsoft-edge-beta


OpenSUSE’te kurmak istiyorsanız aşağıdaki 4 komutu terminalde sırasıyla çalıştırın.

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-beta  

sudo zypper refresh

sudo zypper install microsoft-edge-beta

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski