VSCodium Nedir? Nasıl Kurulur?

VSCodium, Microsoft'un vscode deposunu topluluk odaklı varsayılan yapılandırmayla serbestçe lisanslanan ikili dosyalar halinde otomatik olarak oluşturmaya yönelik bir komut dosyası deposudur.

VSCodium projesi sayesinde kaynaktan indirip derlemenize gerek kalmaz. Bu proje, Microsoft'un vscode deposunu klonlayan, derleme komutlarını çalıştıran ve sonuçta ortaya çıkan ikili dosyaları sizin için GitHub sürümlerine yükleyen özel derleme komut dosyaları içerir. Bu ikili dosyalar MIT lisansı altında lisanslanmıştır.

Kaynaktan kendiniz oluşturmak istiyorsanız Microsoft'un vscode deposuna gidin ve talimatlarını izleyin. VSCodium, MIT lisanslı VS Code'un en son sürümünü almayı kolaylaştırmak için hazırlanmıştır.

[SNAP & FLATPAK] VSCodium Kurulumu Nasıl Yapılır?

Kullandığınız dağıtım SNAP’i destekliyorsa aşağıdaki komutu terminalde çalıştırarak kurulumu yapabilirsiniz.

snap install codium --classic

Kullandığınız dağıtım FLATPAK’i destekliyorsa aşağıdaki komutu terminalde çalıştırarak kurulumu yapabilirsiniz.

flatpak install flathub com.vscodium.codium

[Ubuntu] VSCodium Kurulumu Nasıl Yapılır?

GPG anahtarı eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

wget -qO - https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg \
    | gpg --dearmor \
    | sudo dd of=/usr/share/keyrings/vscodium-archive-keyring.gpg

VSCodium deposu için aşağıdaki komutu kullanın.

echo 'deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/vscodium-archive-keyring.gpg ] https://download.vscodium.com/debs vscodium main' \
    | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list

Son olarak aşağıdaki komutu çalıştırın. İnsider sürümünü kurmak istiyorsanız “codium” yazan yeri “codium-insiders” olarak değiştirin.

sudo apt update && sudo apt install codium

[Linux Mint] VSCodium Kurulumu Nasıl Yapılır?

İlk olarak aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın.

sudo apt install curl dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https -y

GPG anahtarı eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

curl -fsSL https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/vscodium.gpg > /dev/null

VSCodium deposu için aşağıdaki komutu kullanın.

echo deb [signed-by=/usr/share/keyrings/vscodium.gpg] https://download.vscodium.com/debs vscodium main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list

Son olarak aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo apt update

VSCodium’u kurmak için aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın.

sudo apt install codium -y

Beta sürüm olan VSCodium İnsiders’ı kurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

sudo apt install codium-insiders -y

Not: İnsider sürümü ile kararlı sürüm farklı yerlere kuruluyor. Yani dilerseniz ikisini de kurabilirsiniz. İnsider sürümü daha sık güncelleme alacağı için güncellemeleri daha sık kontrol etmeniz gerekiyor.

VSCodium’u kaldırmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanın.

sudo apt remove codium --purge

VSCodium deposunu kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list

GPG anahtarını kaldırmak için de aşağıdaki komutu kullanın.

sudo rm /usr/share/keyrings/vscodium.gpg

[Arch Linux] VSCodium Kurulumu Nasıl Yapılır?

Aura ile kurmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanın.

sudo aura -A vscodium-bin

Yay ile kurmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanın.

yay -S vscodium-bin

[Fedora / RHEL / CentOS / RockyLinux / OpenSUSE] VSCodium Kurulumu Nasıl Yapılır?

GPG anahtarı eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo rpmkeys --import https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/-/raw/master/pub.gpg

Fedora/RHEL/CentOS/Rocky Linux’ta VSCodium deposu eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

printf "[gitlab.com_paulcarroty_vscodium_repo]\nname=download.vscodium.com\nbaseurl=https://download.vscodium.com/rpms/\nenabled=1\ngpgcheck=1\nrepo_gpgcheck=1\ngpgkey=https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/-/raw/master/pub.gpg\nmetadata_expire=1h" | sudo tee -a /etc/yum.repos.d/vscodium.repo

OpenSUSE/SUSE’te VSCodium deposu eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

printf "[gitlab.com_paulcarroty_vscodium_repo]\nname=gitlab.com_paulcarroty_vscodium_repo\nbaseurl=https://download.vscodium.com/rpms/\nenabled=1\ngpgcheck=1\nrepo_gpgcheck=1\ngpgkey=https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/-/raw/master/pub.gpg\nmetadata_expire=1h" | sudo tee -a /etc/zypp/repos.d/vscodium.repo

Fedora/RHEL/CentOS/Rocky Linux’ta VSCodium’u kurmak için aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın.

sudo dnf install codium

OpenSUSE/SUSE’te VSCodium’u kurmak için aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın.

sudo zypper in codium

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski