Ruby Nedir? Nasıl Kurulur?

Ruby dilinin temelleri 1993 yılında atılmıştır. Bu dönemde nesneye dayalı bir betik dili arayışı içinde olan Japon yazılımcı Yukihiro "Matz" Matsumoto; Perl, Python gibi mevcut programlama dillerini araştırmasına rağmen aradığını bulamayınca yeni bir programlama dili tasarlamaya başladı. Şubat 1993'te Matz, bir arkadaşı ile yaptığı çevrim içi sohbet esnasında arkadaşının bu yeni dil için önerdiği Ruby ismini uygun buldu ve bu isimle dili geliştirmeye başladı.

Ruby'nin sözdizimi günümüzde de yoğun olarak kullanılan Perl ve Python ile büyük benzerlikler gösterir. Sınıf ve metot tanımlamaları anahtar kelimelerle belirlenir. Ruby'de Perl'in aksine, değişken adlarının başında belirleyici karakterler ($, @@, % gibi) kullanmak bir zorunluluk değildir. Python'un tersine girintilerin dilin sözdiziminde bir etkisi yoktur.

Ruby'nin tasarımında dikkate alınan diller Ada, Eiffel, Lisp, Perl ve Smalltalk'dur.

Ruby Kurulumu Nasıl Yapılır?

Bu yazıda Ruby’nin kurulumunun 3 farklı şekilde nasıl yapılacağından bahsedeceğiz.

1- RUBY Kurulumu [EN KOLAY YÖNTEM]

Aşağıdaki komutu terminalde çalıştırarak çok kolay bir şekilde Ruby’i kurabilirsiniz.

sudo apt install ruby-full

Kurduğunuz Ruby’nin sürümünü öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanın.

ruby --version2- RBENV ile RUBY KURULUMU

Rbenv, Ruby’nin sürümleri arasında kolayca geçiş yapabilmenizi sağlayan hafif bir yönetim aracıdır.

Rbenv, Ruby’nin sürümlerini kurmayla ilgilenmiyor. Ruby-build aracı, Ruby’nin istediğiniz sürümünü kurmanıza yardımcı oluyor.

Aşağıdaki komutu kullanarak ruby-build için gerekli olan bağımlılıkları kurun.

sudo apt install git curl libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev autoconf bison build-essential libyaml-dev libreadline-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm-dev

Rbenv ve ruby-build’i kurmak için aşağıdaki komutu terminalde çalıştırın.

curl -sL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/master/bin/rbenv-installer | bash -

Yukarıdaki scripti çalıştırdıktan sonra kurulumu doğrulama işlemi yapacak. Bu sırada PATH not found uyarısı aldığınızda;

Bash kullanıyorsanız aşağıdaki komutları kullanın.

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Zsh kullanıyorsanız aşağıdaki komutları kullanın.

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc

Artık Rbenv kurulumu tamamlandığına göre aşağıdaki komutları kullanarak Ruby’i kurun ve varsayılan olarak ayarlayın.

rbenv install 2.5.1
rbenv global 2.5.1

Ruby’nin versiyonlarının listesini görmek istiyorsanız rbenv install -l komutunu kullanın.

Kurulumdan sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak kurulumun yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

ruby -v3- RVM ile RUBY KURULUMU

RVM ile birden fazla Ruby ortamı ile çalışabilir, yönetebilir ve kurulum yapabilirsiniz.

Ruby’i kurmak için gerekli olan bağımlılıkları aşağıdaki komutları kullanarak kurun.

sudo apt install curl g++, gcc, autoconf, automake, bison, libc6-dev, libffi-dev, libgdbm-dev, libncurses5-dev, libsqlite3-dev, libtool, libyaml-dev, make, pkg-config, sqlite3, zlib1g-dev, libgmp-dev, libreadline-dev, libssl-dev

RVM’i kurmak için aşağıdaki komutları çalıştırın.

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

RVM’i kullanmaya başlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

source ~/.rvm/scripts/rvm

RVM ile Ruby’nin en son kararlı sürümünü kurmak ve kurulan sürümü varsayılan olarak ayarlamak için aşağıdaki komutları kullanın.

rvm install 2.5.1
rvm use 2.5.1 --default

Kurulumun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

ruby -v

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski