1Password Nedir? Nasıl Kurulur?

1Password, AgileBits Inc tarafından geliştirilen bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılara çeşitli şifreleri, yazılım lisanslarını ve diğer hassas bilgileri PBKDF2 korumalı ana şifre ile kilitlenmiş sanal bir kasada saklayacakları bir yer sağlar.

1Password’ün Linux uygulaması Rust ile yazılmış ve uçtan uca şifreleme için halka kripto kitaplığından yararlanır.

1Password Beta sürümüyle birlikte, kaydedilmiş şifreleri, kullanıcı adlarını ve diğer istemcileri kullanarak hizmetle senkronize ettiğiniz diğer verileri inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Verileri etiketleyip, favorilerinizi düzenleyebilir ve diğer kullanıcılarla şifre kasalarınızı paylaşabilirsiniz.

Linux’te 1Password [Beta] Kurulumu Nasıl Yapılır?

1Password Beta sürümünü kurmak için aşağıdaki bağlantılardan yararlanıp SNAP olarak kurabilir ya da en son sürüm AppImage’ı indirip kullanabilirsiniz.


[Debian/Ubuntu/Linux Mint] 1Password Beta’yı komutlarla kurmak isterseniz aşağıdaki 3 komutu terminalde çalıştırın.

sudo apt-key --keyring /usr/share/keyrings/1password.gpg adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3FEF9748469ADBE15DA7CA80AC2D62742012EA22

echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/1password.gpg] https://downloads.1password.com/linux/debian edge main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/1password.list

sudo apt update && sudo apt install 1password

[CentOS/Fedora/Red Hat] 1Password Beta’yı komutlarla kurmak isterseniz aşağıdaki 3 komutu terminalde çalıştırın.

sudo rpm --import https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc

sudo sh -c 'echo -e "[1password]\nname=1Password\nbaseurl=https://downloads.1password.com/linux/rpm\nenabled=1\ngpgcheck=1\nrepo_gpgcheck=1\ngpgkey=https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc" > /etc/yum.repos.d/1password.repo'

sudo dnf install 1password

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski